William_Blackstone

William Blackstone, 1723 – 1780 yılları arasında yaşamış olan İngiliz hukukçu, avukat, hakim ve hukuk filozoftur. Varlıklı bir ipek tüccarının 17 çocuğundan birisi olarak Londra’da dünyaya gelen William Blackstone İngiltere’deki hukuk sisteminin gelişmesine, içtihat hukukunun (common law) sistematize edilmesinde çok önemli katkıları olmuştur. Zekası ve bilgisi sayesinde henüz 23 yaşında baroya kaydolan Blackstone’un hukukçu olarak başarı dolu bir yaşam öyküsü bulunmaktadır. Blackstone’un İngiliz hukuk sistemine yaptığı büyük katkılar daha sonraki dönemde Amerikan Hukuk Sistemini dahi etkilemiştir.

William Blackstone’un İngiliz jüri hukuku sistemindeki dağınıklığı gidermek ve içtihatları toplayarak sistematize eden Şerhler (Commentaries) adlı eseri oldukça ünlü olup, Blacktone yazdığı bu muhteşem eseri nedeniyle şövalye ünvanı almıştır. Ayrıca Blackstone’un bu eseri ABD tarihini ve hukukunu derinden etkilemiş ve Amerikan bağımsızlık bildirisi ve Amerikan Anayasası’nın yazımına dahi etki etmiştir. Blackstone’un yaklaşık 250 sene önce yazdığı bu eser Anglosakson hukuk sitemine klasik bakışı ve temel prensipleri içerdiği için ayrıca ABD ve İngiltere’deki hukuk eğitiminde başlıca eser olarak okutulmuştur. Anglosakson hukuk sistemi veya common law dendiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi olan ve dünya hukuk tarihine geçmiş olan Blackstone’un Türkiye’deki hukuk felsefesi derslerinde neden anlatılmadığını merak ediyorum.